Uw Gift aftrekbaar

Stichting DiaB-TV heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen. Deze Anbi-status houdt in dat de Stichting DiaB-TV geen schenkings- of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en de nalatenschappen die de stichting ontvangt. 
Uw gift aan de stichting DiaB-TV is aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zie voor meer informatie:

www.belastingdienst.nl/giften​. Heeft u hierover vragen stuur ons dan een email bericht

Belongings beleid
De bestuursleden en de leden van de Adviesraad en het Comité van Aanbeveling verrichten hun werkzaamheden zonder bezoldiging.
RSIN nummer; 856652131.

Jaarverslag & Jaarrekening

Jaarrekening 2017 St DiaB-TV
PDF – 196,2 KB 64 downloads
Jaarrekening 2018 St Diab TV
PDF – 280,0 KB 63 downloads
Jaarrekening 2019 St Dia B TV
PDF – 392,6 KB 61 downloads
Jaarrekening 2020 St Dia B TV
PDF – 394,2 KB 61 downloads
Jaarrekening 2021 St Dia B TV
PDF – 391,0 KB 64 downloads
Jaarrekening 2022 St Dia B TV
PDF – 234,3 KB 69 downloads