Lesprogramma

Het lesprogramma – gemaakt door Paula Udondek en Jeffrey Huf – bestaat uit afleveringen van elk 24 minuten. Iedere aflevering is opgebouwd uit korte filmpjes met daaraan gekoppeld een pakket opdrachten ten behoeve van individuele leerlingen dan wel groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste klassen van het praktijkonderwijs.

De scholen die zich abonneren worden lid van DiaB-TV; een gemeenschap/community over diabetes. Aan DiaB-TV werken medisch specialisten mee die ook in het programma optreden en ingestuurde websitevragen zullen beantwoorden. Daarnaast werken aan programma kinderen –  met en zonder suikerziekte – mee. Om de site zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de leefwereld van de jongeren wordt de redactie bijgestaan door een denktank bestaande uit minimaal zes jongeren tussen 10 en 15 jaar.

 

De lespakketten aanschaffen

De volledige serie van DiaB-TV bestaat uit 9 afleveringen. ​De eerste 3 afleveringen kunnen als een kennismakingspakket aangevraagd worden.

Het kennismakingspakket bedraagt € 100, -. Een kleine school (tot 250 leerlingen) kan een jaar lang voor € 250,- gebruikmaken van het lespakket van 9 afleveringen. Een grote school (boven de 250 leerlingen) kan een jaar lang voor € 350,- gebruikmaken van het lespakket van 9 afleveringen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op info@diabtv.nl.