Ons doel is suikerziekte te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk iets tegen diabetes te ondernemen. Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben de ziekte al. En elke week komen er daar zo’n 1000 bij. Van die miljoen mensen weten overigens 200.000 niet eens dat ze de ziekte in hun lichaam hebben! Bij sommige allochtone bevolkingsgroepen komt diabetes vaker voor dan bij de rest van de Nederlanders. Diabetes zorgt bovendien vaak voor andere kwalen zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, aantasting van de nier, zenuwziekten.

Uw gift aftrekbaar

Stichting DiaB-TV heeft van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen. Deze Anbi-status houdt in dat de Stichting DiaB-TV geen schenkings- of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en de nalatenschappen die de stichting ontvangt.

Uw gift aan de stichting DiaB-TV is aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zie voor meer informatie:

www.belastingdienst.nl/giften​.

Heeft u hierover vragen stuur ons dan een email bericht

Belongings beleid
De bestuursleden en de leden van de Adviesraad en het Comité van Aanbeveling verrichten hun werkzaamheden zonder bezoldiging.

​RSIN nummer; 856652131.

Jaarverslag en jaarrekening

Wie maken Diab-tv

Paula Udondek

Presentatrice

​Paula Udondek is presentatrice, programmamaker en coach/trainer. Ze studeerde theaterwetenschappen en volgde de theaterschool.

Ze presenteerde programma’s als Waku Waku, de Confetticlub, Alles Kits,  De Ultimate Kick, Get the Picture, De Notenclub en Knoop in je zakdoek. In 2009 was ze kandidate voor het programma Wie is de Mol?

De vader van Paula en haar broer overleden beiden aan diabetes. ,,Ik wil laten zien dat het ook anders kan’’, zegt zij over DiaB-TV.

Jeffrey Huf

Presentator

Jeffrey Huf maakte ruim acht jaar radio op jongerenzender Den Haag FM. Hij was als tv-maker betrokken bij Het ADO journaal en Lekkerbekkerijtjes.

​Hij maakte het programma Cool works met jongeren zonder opleiding of werk die weer op het goede spoor kwamen. Jeffrey is lid van het literaire gezelschap Puur Gelul. Hij staat te boek als party-dj wat hem een verkeerde levensstijl opleverde en de amputatie van zijn onderbeen.

Jeffrey heeft diabetes en wil via DiaB-tv laten zien en vertellen wat diabetes met jou en je omgeving doet.

Bestuur

Dr. Nel Geelhoed-Duyvesteijn

Voorzitter

Tom Menken

Secretaris

Drs. Rene Heijblom

Penningmeester

Betrokkenen

Diabetespatiënt en begeleiding:​

Ondersteuning:

Meewerkende Medici:

Prof. dr. Eric F. van Furth Voorzitter Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)

“Wat geweldig dat dit volledig belangeloos is opgepakt door deze club vrijwilligers. Tegelijkertijd verdient een preventieproject als dit het, om door de overheid gesubsidieerd te worden”.

Agnes Clement Kinderdiabetes arts, Juliana Kinderziekenhuis (HagaZiekenhuis)

“Ik vind dat jullie er iets heel goeds en vooral ook iets heel origineels van hebben gemaakt. Super! Heel leerzaam en illustratief. Ik kijk uit naar de rest van het traject”.