Diabetes type 2 is een psychisch belastende ziekte met een grote impact op het dagelijks leven en welzijn van patiënten en naasten.

De mate waarin mensen stress ondervinden van diabetes type 2 (suikerziekte) verschilt naar afkomst. Onderzoekers van het Maastricht Universitair medisch centrum en het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam pleiten daarom voor meer aandacht voor de gevolgen van diabetes type 2 bij bepaalde bevolkingsgroepen, met name bij patiënten met een migrantenachtergrond.

Wereldwijd komt diabetes type 2 steeds vaker voor. De toename is vooral te zien in landen met een leefstijl die gekenmerkt wordt door weinig bewegen en het nuttigen van veel ongezond voedsel. Nederland telt inmiddels ongeveer een miljoen diabetespatiënten en dat aantal neemt nog steeds toe. Als het gaat om de last die patiënten ervaren van de ziekte, dan blijkt dat patiënten met een migratie-achtergrond meer stress hebben van diabetes type 2.

Dr. Miranda Schram (Maastricht) en internist Behiye Özcan (Rotterdam) deden onderzoek naar de last die diabetespatiënten ervaren, de zogenoemde diabetes-specifieke distress (afgekort DD): stress, zorgen en frustraties die gerelateerd zijn aan het leven met diabetes type 2. Özcan: ,,De psychosociale kant van het leven met diabetes kreeg in het verleden minder aandacht. Het gaat vaak om verborgen, onaangename emotionele lasten en zorgen die een diabetespatiënt ervaart.” Schram vult aan: ,,Diabetes distress is ook niet te vergelijken met depressie. Het heeft andere oorzaken dan depressie en kent een ander beloop. Daarnaast komt DD meer voor bij diabetespatiënten dan depressie, met cijfers die variëren van 18% tot 63%.”

In de studie is het voorkomen van DD onderzocht bij meerdere etnische groepen: Kaukasisch (blanke Europeanen), Aziatisch, Marokkaans, Afrikaans, Latijns Amerikaans, Turks en Surinaams-Hindoestaans. De patiënten met een migrantenachtergrond bleken meer last van DD te hebben, variërend van 9,6 % tot 31,7 %, dan de Kaukasiërs (5,8 %).

Özcan: ,,Zelfs na het corrigeren voor leeftijd, geslacht, medicatiegebruik en de aanwezigheid van complicaties was de diabetes distress hoger dan in de Kaukasische groep. Er bestaat dus een belangrijk verband tussen etniciteit en diabetes distress. Het advies aan behandelaars is om hier aandacht aan te besteden en de patiënten hiervoor ook te screenen. Dan kun je er ook concreet iets aan doen. De behandelaar zou bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar een medisch psycholoog. Die kan dan methoden inzetten om de stress te verlagen.”

Aan het onderzoek deden 4191 patiënten mee. Nog niet eerder is DD bij een dergelijk grote groep van verschillende etnische afkomst in Europa onderzocht.

(Bron: Zorgkrant.nl