De brochure ‘Hoe regel je goede diabeteszorg op school?’ geeft antwoord op een groot aantal praktische zaken waaronder:

  • Welke diabeteszorg kan ik verwachten van en op school?

  • Wat kan school van mij verwachten?

  • Welke stappen zijn er nodig om school goed voor te bereiden?

  • Hoe kan ik de vaste leerkracht(en) het beste inwerken?

Daarnaast is er het persoonlijk diabeteszorgplan. Een overzichtelijk en gedetailleerd plan op één A4, hierop leggen ouders, schooldirectie en leerkracht(en) samen alle afspraken rondom diabeteszorg op school, helder vast. Door deze samen in te vullen, wordt duidelijk wie welke zorg wanneer levert.

Ook hebben we een aantal praktijkvoorbeelden in het basisonderwijs op film vastgelegd. Hieruit blijkt onder andere dat diabeteszorg op school goed in te passen in de dagelijkse onderwijsroutine op school. En dat dit op heel verschillende manieren kan. Zoek daarom samen met school naar een oplossing op maat.

(Bron: www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl)