Veel huisartsen zijn er niet bedacht op dat door een gezonde leefstijl bij diabetes type 2, mensen minder medicatie nodig kunnen hebben. Hierover is een handleiding verschenen van artsenvereniging Arts en Leefstijl.

Huisartsen kunnen diabetespatiënten helpen om hun medicijnen af te bouwen, door hen te ondersteunen naar een gezondere leefstijl. Hierover is nu een handleiding verschenen voor huisartsen, gevolgd door een nascholing in november. Artsenvereniging Arts en Leefstijl werkt hierin samen met zorgverzekeraar VGZ.

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Door hen te helpen om gezonder te gaan eten en voldoende te bewegen kunnen zij gewicht verliezen, waardoor hun bloedsuikerwaarden beter worden. Hierdoor is het mogelijk dat ze minder of zelfs geen medicijnen meer nodig hebben.

In de behandelrichtlijn voor diabetes type 2 staat dat huisartsen na diagnose eerst leefstijladviezen moeten geven, of patiënten hiervoor moeten doorverwijzen naar een diëtist of fysiotherapeut. Veel huisartsen doen dit echter niet en schrijven meteen metformine voor om de bloedsuiker te laten dalen. Dit omdat ze niet goed weten hoe ze leefstijlverandering in de behandeling kunnen inpassen.

Artsenvereniging Arts en Leefstijl wil dat huisartsen eerder en vaker aandacht geven aan een gezonde leefstijl in de behandeling van diabetes type 2. Om hen hierbij te ondersteunen is er nu een handleiding verschenen om medicijnen af te bouwen met behulp van een gezonde leefstijl. Deze handleiding wordt gevolgd door een nascholing.

(Bron: Diabetesfonds)